1. Пропоноване розширення території НПП «Гуцульщина» та площі землі НПП, вилученої і переданої Парку у постійне користування 

Назва лісгоспу Назва лісництва Площа землі для приєднання до НПП, та землі НПП для вилучення і передачі у постійне користування Парку, га
ДП «Кутське лісове господарство»

Кутське

892,4

Яблунівське

474,1

Космацьке

1323,9
Загальна площа: 2690,4

 

2. Результати ідентифікації пралісів і старовікових лісів на пропонованих території розширення НПП «Гуцульщина» та площі землі НПП для  вилучення і передачі Парку у постійне користування (2014 рік)

Назва лісгоспів Назва лісництв Загальна обстежена площа, га Категорії лісів (площа,га)
праліси

старовікові

ліси

господарські ліси
Кутський Кутське 464,4 73,5 197,9 193,0
Яблунівське 149,9 29,4 118,2 2,3
Космацьке 676,3 295,4 292,1 88,8
Разом: 1290,6 398,3 608,2 284,1

 

3. Карта територіального розподілу пралісів і старовікових лісів на пропонованих території розширення НПП «Гуцульщина» та на ділянках землі НПП для вилучення і передачі Парку у постійне користування 

4. Особлива цінність ідентифікованих пралісів і старовікових лісів напропонованих території розширення НПП «Гуцульщина» та на ділянках землі НПП для вилучення і передачі Парку у постійне користування

Особливо цінним у пралісах і старовікових лісах на обстеженій території в зоні НПП «Гуцульщина»  є найбільше різноманіття їх породного складу. Вони представлені всіма основними лісотвірними породами Українських Карпат: буком, дубом, ялиною та ялицею. Це обумовлює їх надзвичайно високу пізнавальну цінність, особливо в такому густонаселеному і туристично привабливому районі як Гуцульщина. Особливо це стосується таких типів деревостанів: букова скельна діброва, скельно­дубово-буковий ялинник, скельно­дубово-ялинова бучина, ялиново-букова яличина та ялицева. бучина