logo-web-02

П

роектну територію зони Верховинського національного природного парку складають угіддя НПП загальною площею 12022,9га і землі, які межують з Парком на площі 11688,8.га, і пропонуються під розширення НПП. Пріоритетна природоохоронна цінність проектної території – збережені фрагменти старовікових лісів і пралісів.

Проектну територію зони Верховинського національного природного парку складають угіддя НПП загальною площею 12022,9га і землі, які межують з Парком на площі 11688,8.га, і пропонуються під розширення НПП.

Пріоритетна природоохоронна цінність проектної території – збережені фрагменти старовікових лісів і пралісів.

На пропонованій під розширення Парку території збереглися ялицеві та ялицево-букові старовікові ліси і праліси. Вони становлять близько 5-7% від загальної площі, пропонованої для розширення.

Тут також відомі місцезнаходження низки «червонокнижних» видів, які відсутні в межах Парку. Це - вероніка кущикова (VeronicafruticansJacq.), яка зростає на відслоненнях кальцевмісних порід на г. Чивчин; ломикамінь переломниковий (Saxifragaandrosacea L.) – на відслоненнях карбонатних порід на г. Чивчин; жовтозілля карпатське (SeneciocarpaticusHerbich) – відоме місцезнаходження виду на г. Чивчин; гронянка ромашколиста (B. matricariifolium (A. BraunexDoll) W. D. J. Koch) - на полонині Прелуки; злинка альпійська (Erigeronalpinus L.) – на г. Василькова (полонина Прелуки); скополія карніолійська (ScopoliacarniolicaJacq.) – в долині р. Чорний Черемош вище с. Буркут. Зростає в цих місцях – на полонині Прелуки, найбільша і найчисельніша популяція вузьколокального східнокарпатського ендеміка – нігрітели карпатської (Nigritellacarpatica (Zapał.) Teppner, KleinetZagulski).

 

Карта Національного природного парку «Верховинський»

Національний природний парк «Верховинський» 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef11939 #030714102116