logo-web-02

П

роектну територію зони національного природного парку «Синевир» складають угіддя НПП загальною площею 42704га і вкриті лісовими масивами землі, які межують з Парком на площі 1165га, і пропонуються під розширення НПП.

Ключова природоохоронна цінність проектної території – наявні старовікові ліси і праліси.

На території НПП, без врахування буферної зони, зростає 3297,8 га пралісів.

На території, пропонованій під розширення, збереглися 2 великих лісових масиви: масив букових, яворово-букових і буково-ялицевих старовікових лісів і пралісів площею 630 га і масив букових, буково-ялицевих, ялицевих, ялицево-букових старовікових лісів та гірсько-соснового криволісся на площі 530 га.

Окрім того, в складі флори проектованих під розширення земель виявлено 7 видів рослин, занесених до Червоної книги України (2009), зокрема, це гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.), плаун річний (Lycopodium annotinum L.), скополія карніолійська (Scopolia carniolica Jacg.), лунарія оживаюча (Lunaria rediviva L.), шафран Гейфелів (Crocus heuffelianus Herb.), білоцвіт весняний (Leucojum vernum L.), підсніжник білосніжний (Halanthus nivalis L.). Серед них найпоширенішим є гніздівка звичайна та плаун річний.

В складі рослинного покриву виявлено чотири угрупування, занесені до Зеленої книги України (2009): Fageta fruticosa, Fagetum dryopteridosum, Fagetum symphytosum, Fagetum adenostylosum.

Серед хребетних тварин відмічено 8 видів риб, 9 – земноводних, 6 – плазунів, 48 – птахів, 30 – ссавців.

З них до Червоної книги України занесені: полоз лісовий (Elaphe longissima), саламандра плямиста, (Salamandra salamandra), тритон карпатський, (Triturus montandoni), глухар (Tetrao urogallus), пугач (Bubo bubo), беркут (Aquila chrysaetos), кіт лісовий (Felis silvestris), горностай (Mustela erminea), видра річкова (Lutra lutra), рись (Lynx lynx), ведмідь бурий (Ursus arctos).

 

Карта Національного природного парку «Синевир»

Національний природний парк «Синевир» 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef11939 #030714102116